Gent de per Jussana

‘Gent de per Jussana – 100 retrats 99 amics’ . 8th of November until 9th of December 2019. Next exhibition at the Església Vella de Ses Salines, Mallorca